Ilisserut:PD-self

Wikipedia-meersoq
Public domain Jeg, skaberen af dette billede, udgiver det hermed som da:offentlig ejendom (public domain). Dette gælder i hele verden.

Hvis dette ikke er juridisk muligt:
Jeg giver enhver ret til at anvende dette værk til ethvert formål, uden nogen restriktioner, medmindre sådanne restriktioner er påkrævede ved lov.