Ilisserut:CopyrightByWikimedia

Wikipedia-meersoq
Dette billede (eller dele af det) er ophavsretsligt beskyttet af Wikimedia Foundation. Dette er (eller inkluderer) et af de officielle logoer eller design anvendt af Wikimedia foundation eller af et af dets projekter. Uagtet enhver anden påstand er dette billede ikke licenseret under GFDL. Brugen af Wikimedias logo er underlagt Wikimedias visuelle identitets retningslinjer og kræver tilladelse.

© & ™ Alle rettigheder forbeholdt Wikimedia Foundation, Inc..
Wikipedia® er et registreret varemærke af Wikimedia Foundation, Inc.

Wikimedias logo

Se også: Commons:Template:WikimediaCopyrightWarning